INFORMARE DESPRE SCOPUL,OBIECTIVELE SI ACTIUNILE NOASTRE

Scop, obiective și acțiuni ale asociației

 1. Scop:

ASOCIAŢIA COORDONATE UMANE se înfiinţează în vederea promovării şi realizării următoarelor scopuri:

 • promovarea bunelor practici în educaţie;
 • promovarea bunelor practici în educaţia elevilor cu TSI (tulburari specifice de învățare);
 • îmbunătăţirea tehnicilor educaţionale;
 • modernizarea atitudinilor şi a mentalităţilor în raport cu educaţia

Asociatia militeaza de asemenea pentru a sustine părinţii şi profesorii din Romania să lucreze împreună pentru a se asigura că fiecare copil are acces la metode adaptate necesităţilor sale de învăţare şi dezvoltare armonioasă.

 1. Obiective:

În vederea îndeplinirii scopului său, ASOCIAŢIA COORDONATE UMANE îşi propune atingerea următoarelor obiective:

 1. Organizarea de acţiuni concrete în domeniul educaţiei şi dezvoltării personale: conferinţe, cursuri, seminarii, dezbateri publice, workshop-uri, colocvii, simpozioane, expoziţii, ateliere, mese rotunde şi promovarea acestora pentru publicul larg prin mediile informaţionale actuale, precum şi valorificarea potenţialului economic al acestor acţiuni;
 2. Editarea, publicarea şi valorificarea de materiale documentare, educaţionale, informaţionale (cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri) etc. pe suport clasic (imprimat), analog (video) sau digital (DVD/CD-ROM, reţea internet etc.) legate de activităţile şi acţiunile susţinute direct sau colaborativ de către Asociaţie;
 3. Organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 4. Organizarea de cursuri adresate copiilor, adolescenţilor, studenților, părinţilor, cadrelor didactice, adulților;
 5. Desfăşurarea de proiecte educaţionale interculturale în beneficiul copiilor, adolescenților şi studenților cu TSI, din mediul urban şi rural, din ţară şi străinătate;
 6. Desfăşurarea de proiecte educaţionale interculturale în beneficiul copiilor, adolescenților şi studenților din mediul urban şi rural, din ţară şi străinătate;
 7. Organizarea de evenimente legate de educaţie, dezvoltare personală şi viaţă adresate copiilor, adolescenţilor şi adulţilor – atât în unităţile de învăţământ cât şi în afara acestora, respectând normele legale;
 8. Construirea infrastructurii necesare – realizarea unor platforme de e-learning la care să aibă acces copiii, tinerii, părinții și profesorii;
 9. Înfiinţarea unui centru de documentare cu baze de date digitale, care să cuprindă materiale referitoare la educaţie, dezvoltare personală, TSI advocacy, facilitând comunicarea către public.
 10. Stabilirea de relaţii active cu instituţii de profil, guvernamentale şi neguvernamentale, cu instituţiile religioase, precum şi cu diverse personalităţi din ţară şi străinătate.
 11. Organizează sau colaborează la organizarea unor concerte, recitaluri, spectacole, festivaluri, lansări de albume muzicale și alte producții artistice muzicale, concursuri, săptămâni muzicale și alte manifestări culturale cu caracter național sau internațional;
 12. Conceperea,  realizarea  şi  editarea  de  materiale  educaționale, sub formă tipărită şi în format electronic, materializate în cărți, cursuri, publicații periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, filme, programe video şi audio pe suport tipărit, CD/DVD,alt suport fizic sau electronic;
 13. Organizarea de manifestări cultural-educative cu diferite prilejuri, în cadrul cărora se va urmări promovarea valorilor culturale și a bunelor practici în educație și învățare;.
 14. Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător pentru membrii asociaţiei în vederea desfaşurarii de activitaţi specifice;
 15. Monitorizarea și sprijinirea activității prin proceduri specifice de advocacy;
 16. Promovarea programelor de schimburi culturale cu un puternic impact educaţional;
 17. Să promoveze şi să coordoneze programe de mind mapping și dezvoltare personală menite să faciliteze (re)adaptarea specialiștilor în educația copiilor și a tinerilor;
 18. Să promoveze voluntariatul în rândul propriilor membri.
 19. Să dezvolte campanii de informare asupra celor mai bune practici în zona educației pentru copii și tineri;
 20. Să creeze departamente şi structuri organizatorice interne, pe diverse domenii specifice, cu rolul de a duce la îndeplinire obiectivele asociaţiei;
 21. Organizarea de actiuni proprii destinate promovarii educatiei folosind tehnologia: concursuri, conventii, seminarii, conferinte, cursuri de dezvoltare profesionala si personala, workshop-uri si orice alte forme de manifestari;
 22. Realizarea de aplicații on și offline, softuri, programe pentru Inteligenţa Artificială (A.I.), neurofeedback şi Realitate Augmentată (A.R.) în domeniul educatiei și a domeniilor conexe;
 23. Creare și administrare de site-uri, platforme interactive, vehicule social media;
 24. Efectuarea de expertize de specialitate, demersuri pentru obţinerea aprobărilor necesare unor proiecte, obţinerea materialelor necesare şi ajutor în întocmirea documentaţiilor tehnice din domeniile de interes;
 25. Promovarea intereselor ASOCIAŢIEI COORDONATE UMANE şi ale asociaţilor săi pe lângă organele guvernamentale, ale administraţiei de stat sau pe lângă instituţiile publice din România şi din străinatate, interese legate de activităţi ce au ca scop realizarea scopului ASOCIAŢIEI COORDONATE UMANE;
 26. Schimbul de idei şi informaţii pe teme reflectând realităţile educaționale, culturale, de interes public şi de afaceri prezente şi de perspectivă în România;
 27. Facilitarea accesului la programe de asistenţă internaţională în domeniul dezvoltării educaţiei în România, protejării şi valorificării valorilor educaţionale româneşti;
 28. Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale, din România sau din alte ţări, pentru realizarea de activităţi comune conforme scopurilor ASOCIAŢIEI COORDONATE UMANE, inclusiv pe calea afilierii ASOCIAŢIEI COORDONATE UMANE la alte organisme naţionale şi internaţionale;
 29. Căutarea, identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii obiectivelor ASOCIAŢIEI COORDONATE UMANE;
 30. Realizarea scopului asociaţiei (conform art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr.26/30.01.2000);

 

 1. Activități:

Pentru realizarea scopului si a obiectivelor pentru care a fost înființată, ASOCIAȚIA COORDONATE UMANE va desfășura următoarele activități: 

 • organizarea de evenimente cultural-artistice, spectacole sau festivaluri de teatru, performance, dans contemporan și alte evenimente din categoria artelor spectacolului;
 • organizarea de ateliere, sesiuni de informare, conferințe, cursuri educaționale și de dezvoltare personala;
 • atragerea de surse de finantare, sponsorizari, in vederea derularii unor proiecte, programe, etc;
 • atragerea de finanţări prin promovarea şi coordonarea de proiecte cu componente culturale, sociale, educative si comunitare;
 • organizarea altor activitati si desfasurarea altor proiecte care sa contribuie la indeplinirea menirii sale;
 • crearea de ateliere în domeniile: dans contemporan, antropologie, fotografie, pictură, muzică, teatru, iniţiere în arta şi arhitectura;
 • crearea de ateliere în domeniile: învăț să învăț, învățare multisenzorială, neuroștiința învățării, gîndire critică, gândire creativă, învățare vizuală, tehnologia în slujba învățarii;
 • crearea de cluburi de lectură și scriere creativă;
 • crearea ce centre de tutoring pentru elevii cu TSI;
 • organizare, sprijinire, monitorizare festivaluri, turnee, caravane, teambuldinguri, bootcampuri, workshopuri;
 • finanțare/publicare articole științifice, precum și realizare, editare, concepere manuale, cărți, ghiduri;
 • organizare evenimente cu public sau pentru sponsori;
 • programe de formare profesională şi formare continuă a persoanelor din serviciile specifice;
 • realizarea de activităţi economice directe, ale căror beneficii vor fi folosite pentru realizarea scopului asociaţiei (conform art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr.26/30.01.2000);
 • accesarea de fonduri europene, fonduri structurale;
 • activităţi asociative diverse (activităţi ale organizaţiilor profesionale, alte activităţi asociative n.c.a. etc.) şi orice alte activităţi, care nu contravin legii şi ordinii de drept, Actului constitutiv şi Statutului şi care pot contribui la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei.
 • evenimente si actiuni interactive care sa faciliteze asimilarea de notiuni si de informatii specifice atingerii obiectivelor mentionate mai sus;
 • implementarea unor programe variate cu rol educativ, informativ si interactiv, adecvate obiectivelor stabilite.

 Activitatea asociației se desfășoară pe bază de programe și proiecte.

In functie de natura programelor si proiectelor, asociația va dezvolta parteneriate cu persoane juridice de drept public si privat, precum: asociatii si fundatii, autorități publice, locale si centrale, instituții de învățământ indiferent de nivelul acestora, structuri similare internaționale, companii din mass-media din țară și străinătate.

În realizarea obiectului său de activitate, asociatia înființează și organizează structuri interne proprii, precum departamente, direcții, birouri sau servicii, angajează personal, pe bază de contract civil sau de dreptul muncii. De asemenea, asociația poate externaliza activitati, prin subcontractare, conform legislației în vigoare.