LEGISLATIE

Legea Educației Naționale nr. 1/2011

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016

ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying

Procedura 26651/14.02.2019 cu privire la condițiile de egalizare a șanselor pentru elevii ce prezinta CES

Procedura 26361/14.02.2020 cu privire la condițiile de egalizare a șanselor pentru elevii ce prezinta CES

Procedura 1526/DGIP/12.03.2021 cu privire la condițiile de egalizare a șanselor pentru elevii ce prezinta CES

Procedura 25464/11.02.2022 cu privire la condițiile de
egalizare a șanselor pentru elevii ce prezinta CES

Procedura Nr. 2.591/31.10.2022 cu privire la condițiile de egalizare a șanselor pentru elevii ce prezintă CES la examenele naționale an școlar 2022 - 2023

Indrumare